Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Sunday, June 7, 2015

Tidiga steg mot en digital tid

I min tidigare blogpost från idag den 7 juni skrev jag om en artikel i sds  den 15 april om Vad måste barn kunna  i framtiden.Nu ska jag lyfta fokus mot ett annat område som diskuterades i sds  den 18 maj 2015, nämligen att den digitala utvecklingen kräver att allt yngre elever lär sig om datorprogrammering. Detta görs vid Maria Montessoriskolan i Lund. Montessoriskolorna har ju alltid var före sin tid, eller före och med mer medvetna strategier än många andra skolor.

Förberedelser för framtiden
På Maria Montessoriskolan i Lund få eleverna chans att lära sig grunderna i datorprogrammering. Läraren Maria Svensson hjälper Clara Sultan, Tove Ekstrand, och Eja Gustafsson att få rätt på koderna.BILD: ALBIN BRÖNMARK
Enligt Maria Svensson som är Projektledare vid Mongessoriskolan är projektets syfte att ge eleverna en inblick i den digitala verklighet som blir mer och mer relevant i arbetslivet.  Hon tror på att introducera eleverna till området i så tidig ålder som möjligt.
Vi har en skyldighet att presentera idéer för eleverna, och vad de har att vänta sig som vuxna i arbetslivet. Tänk vilken chans att få börja känna på det här redan i lågstadiet, säger hon entusiastiskt.
Responsen har från både elever och föräldrar varit positiv, och alla barn som deltog i det första tillfället valde att komma tillbaka även till det andra. Maria Svensson tror att projektet bidrar till att stärka barnens självkänsla.
– De får datorvana, men de får också se hur det är att skapa någonting och känna att “det här är helt nytt, och jag klarar det”, säger hon.
Blir intressant när dessa elever kommer till högre utbildning, vilket är ganska snart, hur de ska uppfatta  och troligen göra uppror mot föråldrad  pedagogik och föråldrade metoder
Läs hela artikeln här.

No comments:

Post a Comment