Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Monday, June 8, 2015

Framtidens lärande är här och nu

Den 20 maj 2015 var det Riksdagshearing med tema: “Dansk digital skolutveckling – i ett svenskt perspektiv”

Hearingen arrangeras av riksdagsledamöterna i utbildningsutskottet Roza Güclü Hedin (S) och Camilla Waltersson Grönvall (M) i samarbete med Stiftelsen DIU och partners Lärarnas Riksförbund, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Skolledarförbund, Svenska Läromedel, Vinnova.


Här kan du ta del av en rapport som DIU publicerat om Dansk digital skolutveckling
Program:
Moderator: Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
12.30 Inledning 
Camilla Waltersson Grönvall utbildningspolitisk talesperson (M), ledamot i utbildningsutskottet
12:45 Dansk skolutveckling med integrerad digitalisering
Kristoffer Lange, kontorschef Styrelsen for IT og Læring, undervisningsministeriet i Danmark
It i folkeskolen – Kristoffer Langes presentation
Kommentarer: Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges skolledarförbund och Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd Skolverket.
13.30 Paus
14.00 Forskning, försöksskolor och lärarutbildning
Jeppe Bundsgaard, professor, Aarhus universitet
Kommentarer: Anders Almgren, 1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund och Berner Lindström, professor Göteborgs universitet.
14.45 Digitala lärresurser
Janus Benn Sörensen, direktör Clio Online
Janus Benn Sörensens presentation
Kommentarer: Åsa Steholt Vernersson, ordf Läromedelsförläggarna, vd Gleerups Utbildning och Andreas Aurelius, handläggare Vinnova.
15.30 Avslutning
Roza Güclü Hedin, (S) ledamot i riksdagens utbildningsutskott
Tidigare arrangemang i vår från Datorn i Utbildningen (DIU) även en konferens om framtidens lärande, tillsammans skaper vi framtidens  skola den 6-7 maj 2015. Hela programmet kan du ta del av här

No comments:

Post a Comment