Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Wednesday, July 6, 2016

Almedalen 2016 SVERD, NITUS och VISAlmedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i veckan. Varje riksdagsparti har en egen dag i Almedalen och Almedalsveckan pågår från söndag vecka 26 till och med söndag vecka 27.Se hela programmet här.

2016 har blivit digitaliseringens år i Almedalen. Med ett rekordstort antal seminarier på temat pratades digitalisering i alla tält och utifrån alla vinklar. Vuxna i Samverkan (ViS) i samarbete med Svenska Riksorganisationen (SVERD) och Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS) arrangerade paneldebatt, heta stolen och utfrågningar under temat:
"Nya vägar för att klara kompetensförsörjningen i hela landet"den 5:e juli 2016 i Almedalen
Distansutbildning och tillgången till lokal och regional infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i hela landet och inte bara i storstadsregionerna. Frågan om kompetensförsörjning finns alltid med som en bärande del i samtalen om regional tillväxt. Men resurserna för utbildning är mycket ojämnt fördelade i landet. Tillgången till vuxenutbildning och högre utbildning via distansutbildning och kommunala lärcentra avgör ofta förutsättningarna för en glesbygdsregion att växa. Från att ha varit några av de mest framskjutna frågorna inom vuxenutbildningsområdet har IT-stödd distansutbildning och lärcentra kommit mer i skymundan. 
Vid seminariet diskuteras fr.a.
Nya möjligheter för att säkra en kompetensförsörjning i hela landet och Vilka strategier finns inom politiken för att klara kompetensförsörjningen i hela landet?
Ta del av seminarierna nedan

Paneldebatt - Vuxenutbildningsdagen Almedalen 2016 med NITUS och SVERDMedverkande i paneldebatten
Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot (s), Parlamentariska landsbygdskommittén

  • Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (c),, Talesperson i utbildningsfrågor
  • Erik Arroy, Utredare, TCO
  • Lena Lindhé, Utvecklingsstrateg, Högskolan Väst
  • Lars Ilmoni, Utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk expert, Företagarna
  • Jerry Engström, Campus Västervik/NITUS
  • Mikael Andersson, Moderator, Tretton2 AB

  • Heta stolen med Ylva Johansson (S) - Vuxenutbildningsdagen Almedalen 2016