Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Friday, April 20, 2012

Nu har Wallström tagit över klubban vid Lunds universitet

På fredagen höll Margot Wallström sitt första styrelsemöte som ordförande för Lunds universitet.
Bild på Margot Wallström
Margot Wallström. Foto: Jonas Andersson

– Jag har känt mig väldigt välkommen, säger hon efter att ha spenderat sina första dagar på universitetet.
Under sina första dagar har Margot Wallström fått sätta in sig in i en lång rad av de stora frågor som universitet jobbar med och har framför sig.
– Det är en delvis ny tillvaro för mig och jag har väldigt mycket att lära mig, säger hon.
Hon påpekar att hon inte hunnit sätta sig in i alla frågor som hon kommer att arbeta med som styrelseordförande, men Margot Wallström lyfter fram den förra styrelseordföranden Allan Larssons arbete för universitetet som ett både skickligt och viktigt.
– Med förändringar kommer alltid förväntningar. Jag kan inte ersätta Allan Larsson, det jag kommer med och som jag alltid jobbat med i min politiska gärning är att lyfta fram vikten av forskning, utbildning och vetenskap, säger Margot Wallström.
Hon säger sig vara oroad över tendenser i bland annat USA att ifrågasätta vetenskapen. Det sker exempelvis inom klimatfrågan och Margot Wallström ser det som en angelägen uppgift för den akademiska världen att tillbakavisa detta och stärka vetenskapens betydelse.
Margot Wallström hoppas också kunna bidra till att stärka universitetets internationella roll och vill också engagera sig i frågan hur man kan locka till sig fler utomeuropeiska studenter.
Hon vill också följa både verksamheten och studenter på nära håll, för att få en närmare inblick i universitetets många olika delar. Den kommande veckan väntar en fortsatt introduktion bland annat med besök på de olika fakulteterna. Längre fram hoppas hon också kunna spendera mer tid ute i verksamheterna.
– Jag har länge tänkt att det skulle vara jätteroligt att följa en eller ett par studenter och hänga med dem i en-två veckor. På LU:s hemsida  kan även intervjun med Margot Wallström ses.

Tuesday, April 17, 2012

Open educational resources a question of quality for higher education


Öppna digitala resurser (OER) – en kvalitetsfråga för högre utbildning
This article was published in Nyheter och Debatt nr 3, s. 4. Högskoleverket, gå direkt till artikelnGo directly to the article (In Swedish).

Lärande sker i sociala sammanhang. Genom nätet är klassrummet idag globalt. Tusentals universitet, skolor och lärare i världen delar idag med sig av kursmaterial, föreläsningar, experiment, reportage och bilder så att andra kan återanvända materialet i sin undervisning.


Artikeln publicerades efter förfrågan från HSV, som uppmärksamamt det nationella projekt som bedrivits under 2010/2011 OER-en resurs för lärande, finasierat av Kungliga biblioteket som ett led i deras Open Access satsning. Det nationella projektet syftade till att sprida kunskap om öppna lärresurser inom svensk högre utbildning genom att visa goda exempel och väcka debatt. Slutrapporten beskriver projektets omfattande informationsaktiviteter och pekar ut områden för framtida satsningar. Projektet genomfördes 2010 – 2011 av representanter från åtta lärosäten inom ramen för OpenAccess.se.

Den nationella OER-gruppen (i alfabetisk ordning) inom Nätverket för IT inom högre utbildning (ITHU) Lasse Bourelius (Blekinge Tekniska Högskola), Mats Brenner (Högskolan i Gävle), Keith Bryant (Mittuniversitetet), Alastair Creelman (Linnéuniversitetet), Åsa Forsberg (Lunds universitet), Margareta Hellström (KTH), Ebba Ossiannilsson (Lunds universitet), Fredrik Paulsson (Umeå universitet), Markus Schneider (Karlstads universitet), Alma Taawo (Fristående konsult) och Karin Wennström (Högskolan i Jönköping) argumenterar och föreslår i debatt artikeln att:

• Medel avsätts för riktade satsningar inom IT och lärande för högre utbildning.

• Tydliga nationella riktlinjer för att främja “öppenhet” och användning av Creative Commons utvecklas.

• Resurser allokeras för nationellt samordnad omvärldsbevakning.

• OER, OEP och OEC innefattas i kvalitetsutvärderingar.