Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Friday, April 20, 2012

Nu har Wallström tagit över klubban vid Lunds universitet

På fredagen höll Margot Wallström sitt första styrelsemöte som ordförande för Lunds universitet.
Bild på Margot Wallström
Margot Wallström. Foto: Jonas Andersson

– Jag har känt mig väldigt välkommen, säger hon efter att ha spenderat sina första dagar på universitetet.
Under sina första dagar har Margot Wallström fått sätta in sig in i en lång rad av de stora frågor som universitet jobbar med och har framför sig.
– Det är en delvis ny tillvaro för mig och jag har väldigt mycket att lära mig, säger hon.
Hon påpekar att hon inte hunnit sätta sig in i alla frågor som hon kommer att arbeta med som styrelseordförande, men Margot Wallström lyfter fram den förra styrelseordföranden Allan Larssons arbete för universitetet som ett både skickligt och viktigt.
– Med förändringar kommer alltid förväntningar. Jag kan inte ersätta Allan Larsson, det jag kommer med och som jag alltid jobbat med i min politiska gärning är att lyfta fram vikten av forskning, utbildning och vetenskap, säger Margot Wallström.
Hon säger sig vara oroad över tendenser i bland annat USA att ifrågasätta vetenskapen. Det sker exempelvis inom klimatfrågan och Margot Wallström ser det som en angelägen uppgift för den akademiska världen att tillbakavisa detta och stärka vetenskapens betydelse.
Margot Wallström hoppas också kunna bidra till att stärka universitetets internationella roll och vill också engagera sig i frågan hur man kan locka till sig fler utomeuropeiska studenter.
Hon vill också följa både verksamheten och studenter på nära håll, för att få en närmare inblick i universitetets många olika delar. Den kommande veckan väntar en fortsatt introduktion bland annat med besök på de olika fakulteterna. Längre fram hoppas hon också kunna spendera mer tid ute i verksamheterna.
– Jag har länge tänkt att det skulle vara jätteroligt att följa en eller ett par studenter och hänga med dem i en-två veckor. På LU:s hemsida  kan även intervjun med Margot Wallström ses.

No comments:

Post a Comment