Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Tuesday, April 17, 2012

Open educational resources a question of quality for higher education


Öppna digitala resurser (OER) – en kvalitetsfråga för högre utbildning
This article was published in Nyheter och Debatt nr 3, s. 4. Högskoleverket, gå direkt till artikelnGo directly to the article (In Swedish).

Lärande sker i sociala sammanhang. Genom nätet är klassrummet idag globalt. Tusentals universitet, skolor och lärare i världen delar idag med sig av kursmaterial, föreläsningar, experiment, reportage och bilder så att andra kan återanvända materialet i sin undervisning.