Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Wednesday, July 6, 2016

Almedalen 2016 SVERD, NITUS och VISAlmedalsveckan har arrangerats på Gotland i över fyrtio år. Det hela började 1968 när dåvarande utbildningsministern Olof Palme talade från ett lastbilsflak vid kruttornet i Almedalen. De tidiga årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla evenemang under veckan är kostnadsfria och öppna för alla. De politiska riksdagspartierna är kärnan i Almedalsveckan. Deras medverkan med seminarier, presskonferenser och tal från Almedalen utgör basen i veckan. Varje riksdagsparti har en egen dag i Almedalen och Almedalsveckan pågår från söndag vecka 26 till och med söndag vecka 27.Se hela programmet här.

2016 har blivit digitaliseringens år i Almedalen. Med ett rekordstort antal seminarier på temat pratades digitalisering i alla tält och utifrån alla vinklar. Vuxna i Samverkan (ViS) i samarbete med Svenska Riksorganisationen (SVERD) och Nätverket för kommunala lärcentra (NITUS) arrangerade paneldebatt, heta stolen och utfrågningar under temat:
"Nya vägar för att klara kompetensförsörjningen i hela landet"den 5:e juli 2016 i Almedalen
Distansutbildning och tillgången till lokal och regional infrastruktur är en förutsättning för tillväxt i hela landet och inte bara i storstadsregionerna. Frågan om kompetensförsörjning finns alltid med som en bärande del i samtalen om regional tillväxt. Men resurserna för utbildning är mycket ojämnt fördelade i landet. Tillgången till vuxenutbildning och högre utbildning via distansutbildning och kommunala lärcentra avgör ofta förutsättningarna för en glesbygdsregion att växa. Från att ha varit några av de mest framskjutna frågorna inom vuxenutbildningsområdet har IT-stödd distansutbildning och lärcentra kommit mer i skymundan. 
Vid seminariet diskuteras fr.a.
Nya möjligheter för att säkra en kompetensförsörjning i hela landet och Vilka strategier finns inom politiken för att klara kompetensförsörjningen i hela landet?
Ta del av seminarierna nedan

Paneldebatt - Vuxenutbildningsdagen Almedalen 2016 med NITUS och SVERDMedverkande i paneldebatten
Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot (s), Parlamentariska landsbygdskommittén

 • Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot (c),, Talesperson i utbildningsfrågor
 • Erik Arroy, Utredare, TCO
 • Lena Lindhé, Utvecklingsstrateg, Högskolan Väst
 • Lars Ilmoni, Utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk expert, Företagarna
 • Jerry Engström, Campus Västervik/NITUS
 • Mikael Andersson, Moderator, Tretton2 AB

 • Heta stolen med Ylva Johansson (S) - Vuxenutbildningsdagen Almedalen 2016 • Almedalen.se frågade SAS Institutes digitaliseringsexpert Niklas Huss vad han tyckt om digitaliseringsdebatten i år.

  Det är fler som är intresserade och förstår att detta är något de måste jobba med, men de förstår inte riktigt hur och det är det ”huret” som är intressant. Man måste förstå att det kräver nya signaler ut i organisationen så att man tvingar folk att tänka utanför boxen, säger Niklas Huss.
  Niklas Huss har varit en flitig besökare på Almedalens digitaliserings-seminarier och debatter. Att ämnet får större uppmärksamhet tycker han också är både bra och naturligt. Det han dock tycker är problematiskt med synen på digitalisering är att det är få som sticker ut hakan. De allra flesta verkar enligt honom se digitalseringen som en process där man bara gör sina gamla arbetsätt digitala. 
  Det jag möter när jag pratar om digitalisering är fortfarande att man jobbar med de manuella processer och gör dem digitala. Men det är egentligen inte där de stora effekterna och värdet är, utan det stora värdet är i att se till att de här processerna inte behövs över huvud taget, förklarar han.
  Det Niklas Huss efterfrågar är därför fler som vågar ta ut svängarna i sin digitalisering och vågar tänka helt nytt. 
  Digitaliseringen måste bli mindre reaktiv säger Niklas Huss. 
  – Jag hoppas själv att jag har skapat ett intresse för att förflytta digitalisering, från att vara reaktiv, där man gör manuella processer digitala, till att bli mer proaktiv i användning och tänka om. Man ska ta bort processer och arbete som inte behövs och istället skapa mer värde för medborgarna.
  Ebba Ossiannilsson
  V Ordförande SVERD


  1 comment:

  1. This blog resolved all my queries I had in my mind. Really helpful and supportive subject matter written in all the points. Hard to find such kind of blogs as descriptive and accountable to your doubts. Nathalie Beser

   ReplyDelete