Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Tuesday, March 15, 2016

UKÄ förespråkar att MOOCs bör inkluderas i svensk högskola

UKÄ:s  utredning om MOOCs presenteras på ett webbinar den 16 mars 2016. UKÄ:s uppdrag var att analysera möjligheter med och eventuella hinder för att införa öppen nätbaserad utbildning (så kallad MOOCs) i svensk högskola.

Universitetskanslersämbetet logotyp

Marie Kahlroth som ansvarat för utredningen kommer att presentera UKÄ:s syn på om, hur och i vilken omfattning MOOCs skulle kunna integreras i svensk högskola. Det blir tillfällen att ställa frågor till henne och till avdelningschefen och moderatorn Annika Pontén.

 Annika Pontén och Marie Kahlroth. Foto: Karin Wrete


Webbinariet är kostnadsfritt och är ett samarrangemang mellan UKÄ, SVERD, ITHU och SUNET Det hålls på svenska. Rapporten publicerades i slutet av januari vid ett välbesökt seminarium Stockholm.


Tid: 16 mars kl. 15.00-16.00
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect - läs mer om hur det går till här

Anmälan senast: 14 mars -Länk till anmälan
Antal anmälda 14 mars: 137

 

Sammanfatting av utredningen 

Sedan flera år erbjuder universitet och högskolor i många länder öppna nätbaserade kurser som är fritt tillgängliga via internet, så kallade Massive Open Online Courses (MOOCs). Vem som helst kan delta i kurserna, det enda som behövs för deltagande är tillgång till en dator med internetuppkoppling.
Några svenska lärosäten har börjat anordna MOOCs, men det finns flera oklarheter kring denna utbildningsform i den svenska högskolan. Regeringen gav våren 2015 Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera möjligheter och eventuella hinder med ett införande av öppna nätbaserad utbildningar (MOOCs) i svensk högskola. I uppdraget ingår att föreslå om, och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning, MOOCs skulle kunna rymmas inom den svenska högskolan och vilka konsekvenser detta skulle få. I denna rapport redovisar UKÄ uppdraget.

MOOCs bör inkluderas i svensk högskola

UKÄ anser att svenska universitet och högskolor, liksom lärosäten i andra länder, bör ges möjlighet att anordna öppen nätbaserad utbildning i form av kurser (MOOCs). UKÄ menar att kurserna bland annat ger nya möjligheter att nå ut med kunskap till stora grupper i samhället och att de kan hjälpa till att hantera stora samhällsutmaningar. Samtidigt synliggörs lärosätena ytterligare internationellt.

Här kan  Du läsa mer och också ladda ner hela rapporten.

Figur 7 ur rapporten

1 comment:

  1. In this blog is provide clear justice for larger to their clients and customers.Thank you for sharing your information

    ReplyDelete