Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Sunday, July 1, 2012

Kurs för OER praktiker

Den första internationella kursen för OER praktiker startar sommaren 2012OER Services
OER Services  
...erbjuder service och tjänster inom området öppna digitala lärresurser (open educational resources, OER).

OER services är just internationellt lanserat och den första pilotkursen startat i sommar 2012

"OER Services believe that an OER Practitioner should not have just one single perspective on OER but should know something about all the fields which are related. Furthermore, an "OER Practitioner" should also know about the different stages in a lifecycle of OER, from the identification, via the modification to the publishing. Finally, it is important to also know about the different stages in an organisation, or the practice, of OER: Planning, implementation and evaluation."

 
Kursen är utvecklad i samarbete med de främsta internationella experterna ionom OER/OEP området och ges i samarrangemang med det internationella expertteamet. Kursen behandlar frågor om OER, som Varför Vad, Var, När, Hur och för vem? 


Kursen tar upp tema som

  • söka och finna OER
  • Producera och återanvändning av OER
  • Internationella nätverk och forskning
  • Publicering
  • Licensiering
OER Services är unik i sitt slag och erbjuder online kurs inom området OER. Är du intresserad sänd oss ett mail eller registrera dig  för nästa kurstillfälle.
Course for "OER Practitioner"http://www.oer-services.com/index.php/en/oer-training

För vidare kontakt

Ebba Ossiannilsson
ebba.ossiannilsson@oer-services.com

and secretariat@oer-services.com

No comments:

Post a Comment