Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Thursday, June 7, 2012

SVERD, Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (in Swedish)

SVERD- Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning har till ändamål att vidga kunskapen om och medverka i utvecklingen av flexibel utbildning på distans. Detta gör SVERD genom att:

- initiera erfarenhetsutbyte och samverkan mellan organisationens medlemmar
- skapa öppna mötesplatser genom att bl a anordna konferenser och seminarier
- främja internationellt utbyte och samarbete
- stimulera kunskapsuppbyggnad inom området
- medverka till områdets bevakning och utveckling i beslutande organ


SVERD syftar till att vidga samarbetet med andra aktörer inom Distansutbildningsområdet
Såväl fysiska träffar som virtuella möten.


Medlemmar i organisationen är dels enskilda personer, dels organisationer med intresse för distansutbildning, t ex universitet, högskolor, företag, skolor, andra utbildningsanordnare och myndigheter, som betalar fastställd årsavgift.SVERD kan du följa:

Genom vår hemsida
www.sverd.se

Genom vår tidskrift http://nytt.sverd.se/

Genom vår tidskrift SVERDnytt på weben och pdf http://nytt.sverd.se/SVERDnytt nr 1 fokuserade på bidrag från konferensen NGL2012 på högskolan i Dalarna

SVERDnytt nr 2 utkommer juni 2012 kommer att ha Yrkeshögskola på distans som tema. 
Bidrag tas emot senast 7 juni. Bidrag skickas till
kansliet@sverd.se eller direkt till Redaktör ebba.ossiannilsson@gmail.com  
                                                            
SVERDnytt nr 3  utkommer september 2012 och kommer att ha tema Öppna digitala lärresurser och öppen praxis (OER och OEP)  Bidrag tas emot senast siste augusti 2012. 
Bidrag skickas till   
kansliet@sverd.se eller direkt till Redaktör ebba.ossiannilsson@gmail.com 

Vad skulle just DU vilja läsa om i SVERDnytt?  Tipsa oss gärna!

Vi finns ockå på¨Facebook  https://www.facebook.com/sverd.se
och på Twitter @SVERDnytt
No comments:

Post a Comment