Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Monday, May 28, 2012

SVERDnytt 2, 2012 med tema Yrkeshögskola på distans


Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. De analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Myndigheten kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat. Yh-myndigheten administrerar också en utbildningsform som ligger utanför yrkeshögskolan, dvs. kompletterande utbildningar.

Myndigheten är också ansvarig för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska underlätta jämförelser av utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.

SVERnytt nr 2 som kommer ut i juni kommer att ha som tema  
Yrkeshögskola på distans.
Bidrag tas emot senast 7 juni. Bidrag skickas till
kansliet@sverd.se eller direkt till Redaktör ebba.ossiannilsson@gmail.com

gm SVERDs styrelse   
http://www.sverd.se/skicka-in-sverdnytt-artiklar/

No comments:

Post a Comment