Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Friday, June 22, 2012

SVERDnytt nr 2 om Yrkeshögskolan

SVERDnytt nr 2 juni 2012 http://www.sverd.se/nyheter

SVERDnytt nr har tema YRKESHÖGSKOLAN PÅ DISTANS


Välkommen till SVERDnytt nr 2 det digitala nyhetsbrevet for Svenska riksorganisationen for distansutbildning.
Tanken med nyhetsbrevet ar att  enkelt ska kunnna nå ut till  medlemmar med nyheter inom distansutbildning, flexibelt lärande och e-lärande. I det andra nyhetsbrevet fokuserar vi pa artiklar om Yrkeshogskolan och distansutbildning. 


Innehåll 
1. Inom Yrkeshögskolan finns enbart efterfrågade utbildningar
Pia Enochsson, Generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
2. Yrkeshögskoleutbildning, www.yhmyndigheten.se/
3. Nackademin – Sveriges största privata YH-anordnare
5. Vuxen och vidareutbildning i Danmark
6. Öppen yrkeshögskola i Finland


Nästa nummer kommer att handla om Oppna larresurser (OER) och kommer i september 2012. Bidrag gärna med artiklar till SVERDnytt.
Skicka in dina forslag till kansliet@sverd.se alternativt  Redaktör ebba.ossiannilsson@ced.lu.se

se http://nytt.sverd.se


Innehåll 
1. Inom Yrkeshogskolan finns enbart efterfragade utbildningar
Pia Enochsson, Generaldirektor Myndigheten för yrkeshogskolan
2. Yrkeshogskoleutbildning, www.yhmyndigheten.se/
3. Nackademin – Sveriges storsta privata YH-anordnare
5. Vuxen och vidareutbildning i Danmark
6. Öppen yrkeshogskola i Finland

No comments:

Post a Comment