Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Sunday, March 19, 2017

Det PADAGOGISKA hjulet V5 är nu översatt till svenska

Det är en stor glädje att berätta att det Padagogiska hjulet V 5 nu också är översatt till svenska. Redan har hjulet översatts till mer än 25 olika språk. Hjulet är nu större och med fler valmöjligheter för aktivitetsverb och aktiviteter kategoriserade  enligt Bloom´s kognitiva områdeskategorier. I hjulet finns också mer än 180 utbildningsappar  för båda plattformarna Apple iOS och Android, se länkar nedan.
Översättning Dr. Ebba Ossiannilsson
Direktlänk till det svenska Pedagogiska hjulet, översättning Ebba Ossiannilsson 

Länk till  hemsidan för det Padagogiska hjulet av Allan Carrington


Apple iOS

Padagogy Wheel Swedish V5 Apple iOS Poster Screen Resolution
Shortened URL: bit.ly/AppleSWEV5Screen

Padagogy Wheel Swedish V5 Apple iOS Poster Print Resolution
Shortened URL: bit.ly/AppleSWEV5Print

Android

Padagogy Wheel Swedish V5 Android Poster Screen Resolution
Shortened URL: bit.ly/AndroidSWEV5Screen

Padagogy Wheel Swedish V5 Android Poster Print Resolution
Shortened URL: bit.ly/AndroidSWEV5PrintNo comments:

Post a Comment