Welcome to my blog on Quality, elearning, OER, OEP, OEC, and user generated content (UGC)


The posts in my blog will be both in English and Swedish.
Blogposterna kommer att vara både på svenska och engelska.

Tuesday, November 27, 2012

Hur får jag använda digitalt material i min undervisning?


Tid: 28 november 2012, 14.00-15.00
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs merhttp://oersverige.se/webbinarium3/

Kostnadsfritt. Föranmälan krävs!
Just nu 146 anmälda.
Under 2011 och våren 2012 har förhandlingar förts om ett nytt kopieringsavtal för högskolesektorn som även omfattar digital kopiering, lagring och tillhandahållande. Det gamla avtalet var avsett för papperskopiering. Det var tänkt att det nya avtalet för högskolesektorn skulle träda i kraft under sommaren 2012. Den principiella överenskommelsen var klar sedan tidigare. Seminariet kommer att ta upp vad tankarna bakom det nya kopieringsavtal var – och varför det aldrig beslutades någonting.
Vi kommer att höra:
  • Chatarina Larson, Universitetsjurist vid Umeå universitet och ledamot i SUHFs förhandlingsgrupp.
Viktiga frågeställningar rör:
  • Vad kommer att hända nu?
  • Vad är det som hakat sig i förhandlingarna?
  • Kommer det nya avtalet att kunna träda i kraft först när den nya upphovsrättslagstiftningen träder i kraft?
  • Blir det ett avtal?
  • Vad gäller för tillfället?
  • Hur ser det ut i andra länder med digital kopiering?
  • Öppnare egenproduktion på våra lärosäten (OER, e-böcker etc).

No comments:

Post a Comment